VÍDEO CORPORATIVO INSTITUCIONAL
Audiovisual producido no ano 2019 sobre a Profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial  e as súas organizacións corporativas de Galicia. 
presidencia_sin.gif

2018 -2019

Actualidade