Actualidade                             

VÍDEO CORPORATIVO INSTITUCIONAL
Audiovisual producido no ano 2019 sobre a Profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial  e as súas organizacións corporativas de Galicia. 

2018 -2019

Presidencia Lucense | 2020 - 2021

 © 2018 CGETI