top of page
  • Foto del escritorCGETI

INFRAESTRUCTURA VERDE DE GALICIA. O INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO, XUNTO CON AS UNIVERSIDADES DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO, XUNTO CON AS UNIVERSIDADES DE COMPOSTELA E DA CORUÑA, CONTINUA SUAS TAREFAS DE CONFECCIÓN DA EXTRATEXIA DE INFRAESTRUTURA VERDE DE GALICIA.


Xa con ocasión da constitución do Grupo de Traballo para a creación da Estratexia, celebrado o día 18 de xullo de 2017, o representante do Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais, mostrou diante da directora do Instituto de Estudos do Territorio (vencellado à Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) o interese en participar da iniciativa, valorándose positivamente que se tivera en conta a este significativo colectivo de enxeñeiros facéndolle chegar a predisposición do mesmo.

Logo desa cita inicial, o propio Presidente do CGETI renovoulle por escrito a Directora do IET o interese de participar nas iniciativas prantexadas para desenvolver esas propostas de participación na esfera da Estratexia coma colectivo de 4.500 profesionais en Galicia expertos en todo tipo de instalacións e equipamento industrial pola sua ampla experiencia no marco das atribucións asignadas à profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial nos diferentes segmentos da industria, tales como instalacións de transporte de enerxía eléctrica ou combustibles, equipamento de depuración de augas (EDAP y EDAR) e suas redes de conductos de distribución/captación, instalacións de xeración eléctrica (centrais hidráulicas, equipos eólicos, outras enerxías renovabéis), aforro enerxético de instalacións, plantas industriais de aproveitamento de recursos naturais (canteiras, aserradeiros, ...). A oferta do CGETI foi ben valorada pola Directora do IET comprometéndose a tela en conta e preparar algunha actividade e/ou traballo específico orientado às problemáticas mencionadas e suas posibéis solucións.


26 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page