top of page
  • Foto del escritorCGETI

O PLENO DO CONSELLO GALEGO DE EE.TT.II. ACOLLÉU A ESTREA DUN AUDIOVISUAL CORPORATIVO INSTITUCIONAL

Actualizado: 19 oct 2020Con ocasión do seu Pleno ordinario de 2020, desenvolvido en Lugo o día 1 de febreiro, o Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais levou adiante a presentación dun novo video institucional, logo do confeccionado no ano 2003.

Os representantes dos Colexios que integran o Consello, comprobaron como este vídeo acomete a historia das Escolas de Galicia onde se forman os titulados que, logo do seu ingreso colexial, acadan a condición de Enxeñeiros Técnicos Industriais ao abeiro e con disfrute las Atribuicións Profisionais que fornece a Lei 12/1986 de 1 de abril.

Da conta dos inúmeros lugares e múltiplas atividades en que interveñen os Enxeñeiros Técnicos Industriais, todos nidiamente vencellados aos medios e necesidades que os cidadáns e consumidores precisan para o desenvolvimento da vida diaria, os medios que implican dispor dunha axeitada calidade de vida.

Esta curtametraxe fala tamén dos Colexios de EE.TT.II. de Galicia integrados no Consello, acadando presencia nas respectivas Cidades galegas onde forman parte das entidades e institucións mais prestixiosas ao representaren territorialmente aos Enxeñeiros Técnicos Industriais.

Tamén fica clarexado no audiovisual que tamén en Galica existe nula tasa de paro dos Enxñeiros Técnicos Industriais que, por demais, gozan do respecto e valoración positiva dos empregadores e emprendedores.

No ano en que o CGETI celebra suas vodas de ouro, que se cumprirán no mes de xuño de 2020, a Xunta Executiva quixo pór de manifesto diante das entidades e persoas de eidos afíns e da sociedade en Xeral, a realidade do que é hoxendia a Profisión de Enxeñeiro Técnico Industrial e das organizacións oficiais galegas que acollen estes profisionais. ← Ver vídeo.

169 visualizaciones0 comentarios
bottom of page